Senast uppdaterad: 03/14/2014

Välkommen till Unbyn

Unby-nytt

Här kommer vi att publicera nyhetsbreven "Unby-nytt".

Hur kan vi se till att vi får behålla vår skola i Unbyn?


Blybergstrollet
Unby - Nytt

Information till oss som bor i Unbyn

 

Byamacken - Byamötet 8 Dec

Vad gäller byamacken så behövs ca 300.000 kr i medfinansiering av oss bybor. Projektgruppen kommer därför att gå ut med en konkret förfrågan om delägarskap i byamacken. Mötet diskuterade hur man kan skapa incitament för dom som går in som delägare. Projektgruppen får fundera vidare på denna fråga, men det brådskar eftersom Länsstyrelsens medfinansiering är tidsbegränsad. 

Planering av skolutvecklingsprojektet

På byamötet 8 Dec konstaterade vi att även om ingenting officiellt hörs om framtiden för skolan så har vi skäl att tro att den är hotad. Det finns flera olika anledningar till det, men framförallt är det ju så att det råder elevbrist över hela Boden och man behöver se över kostnaderna för skolverksamheten i Boden. Vi kan alltså vänta oss fortsatta strukturförändringar. En skola med så pass få elever som vi har i Unbyn är då naturligtvis hotad. Detta trots att skolan idag inte går back! och att alla lärare är behöriga.
Den 13 Januari hölls ett första planeringsmöte i syfte att kunna starta dom första aktiviteterna. Målbilden är att kunna behålla en F-6 skola i Unbyn och bidra till utveckling av dess kvalitet.

Två olika separata delar definierades:
1) Inflyttning till byn - Dessa aktiviteter syftar till att möjliggöra för fler att flytta till Unbyn. Därigenom får vi fler barn till skolan samt naturligtvis ett bättre underlag för all möjlig service. Första aktiviteten är att formulera vilka fördelar byn kan ha av att fler flyttar in.

2) Kommunikation med skolförvaltningen - Här handlar det framförallt att om att kontinuerligt föra fram alla argument vi kan finna för att övertyga om vår skolas förträfflighet, men också att fånga upp signaler från kommunen om beslut och utredningar som bedrivs. Att övertyga om skolans fortvarighet blir ju naturligt lättare om vi kan visa på ett ökande elevantal.

Dessa aktiviteter bedrivs i byautvecklingsgruppens regi. Några personer finns i projektgrupperna så vi kan starta, men dom behöver hjälp. Nu har vi dock en mer konkret projektplan med mindre aktiviteter som gör det möjligt för fler att bidra. 

Idéer om Äldreboende och Gym

På planeringsmötet 13 jan fördes det också fram idéer om äldreboende och gym i byn. Detta är tidiga idéer som behöver bearbetas mer innan projekten kan sättas igång. Det är jättekul med bra idéer som har förutsättningar att genomföras. Fortsättning följer....

 

 

Grattis Clara!


Unby-Nytt gratulerar Clara Callne till 3:e platsen i Junior-SM i konståkning. Verkligen kul! ..och en tidig julklapp
 

Vill du skicka information till alla i byn?


Unby-Nytt kan användas av personer eller föreningar som vill få ut information till Unbyn. Kontakta mats.e.eriksson@gmail.com med material. Vi skickar inte vidare annonser eller liknande
 

Vet du om nån som också vill ha Unby-Nytt?


Unby-Nytt går ut till många, men kanske finns det fler som vill ha utskicket? Ifall du skickar vidare brevet till sådana personer, så kan dom registrera sig själva genom att maila till mats.e.eriksson@gmail.com